užkamšyti

užkamšyti
užkamšýti iter. užkimšti. 1. užkaišyti: Langai skarmalais užkamšyti P.Cvir. Užkamšyk skyles, kad pelės nelandžiotų! Ds. Visus plyšius užkam̃šė Dkš. Užkamšýk plyšius, kad vėjis nepūstum J. Užkamšýk kluono plyšius Vlk. Kraudami šieną, palėpes gerai užkamšykit, tai nepripustys ant pašaro Ds. Aš įdėsiu dubultus, o tu pasimk pakulų ir užkamšyk Ds. Langus su pakuloms užkam̃šė, kad vėjai nevaikščiotų Užv. | refl. tr.: Vladimiras kas rytas ausis užsikamšo B.Sruog. 2. užstumdyti, užbadyti: Kad ir atleisčiau savo vaiką pas jus, vaikai tuoj užkamšytų Žvr. Būt užkam̃šę (užbadę pirštais, išjuokę) Lp.
◊ akìs užkamšýti padaryti daug priekaištų: Užkamšỹs jis man akìs! Lp.
\ kamšyti; apkamšyti; atkamšyti; įkamšyti; iškamšyti; nukamšyti; pakamšyti; perkamšyti; prasikamšyti; prikamšyti; sukamšyti; užkamšyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • užkamšyti — užkamšýti vksm. Kanãpės ar pãkulos būdavo naudójamos užkamšýti įvairíems tárpams ir plyšiáms …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sienotarpis — sienótarpis dkt. Užkamšýti sienótarpius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkamšyti — iter. apkimšti. 1. K apmurdyti: Žiemai reikia langus apkamšyti, kad šaltis nelįstų į vidų rš. Apkamšyk visus langus ir sienas pakulomis, kad nepūstum vėjis stubon J. | Čia pagalvį pataisys, paklode apkamšys P.Cvir. Apkamšyk man kojas rš. Aš tave… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptaisyti — tr. Š, LVI130; M, RtŽ, Ch1ApD5,6, MP131 1. N, Rtr, NdŽ, KŽ, Ig, Pbr kiek pataisyti, paremontuoti: Šiek tiek aptaĩsė savo trobą Kv. Aple dvidešimt kalvaratų aptaisiau, i dar neša Užv. Ko norėti iš tokių meistrų: biškį aptaĩsė [radijo aparatą],… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkamšyti — iter. atkimšti. 1. daugelį atkimšti, atkišti: Atkamšyk butelius Rm. | refl. tr.: Kad negirdi, ausis atsikamšyk Šmn. 2. prk. atidavinėti, atkaišioti: Skolas jau atkamšiau Lk. Žadėjo žirniais, bulvėmis atkamšyti (skolą atiduoti) rš. Niekas tavęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvėpti — 1 atvė̃pti, àtvepia ( ia KŽ), àtvėpė žr. atviepti: 1. Verkia lūpas atvė̃pęs DŽ. Atvė̃pęs lūpas sėdi ir nežinia ko Š(Rod). Jau šitas eina išsišiepęs, lūpą atvė̃pęs Pv. Kumelė vampso, lūpa atvėpus Ds. Gelsvo, laukinės pelės plauko, su tamsia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškamšyti — iter. iškimšti. 1. prikimšti (sienotarpius samanų): Tebebuvo pliki sienojai, iškamšyti kiminais I.Simon. 2. sunkiai kaišiojant ataudus, išausti: Nuo ryto atsisėdęs, vis kaip nors iškamšytum sieną [audeklo] Užp. 3. BŽ280 įdarinėti, įdaryti (valgį) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kamšas — kam̃šas sm. (4) kamšalas, kamštis: Visi langai išdaužyti, su kamšeliais užkamšyti Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kamšyti — kamšyti, kam̃šo, kam̃šė iter. kimšti. 1. M, K, Š kaišyti: Su spaliais kamšyti skyles J. Šieną kamšyk į palėpes J. Kaip šoko alus, tėvas tik kam̃šo kam̃šo su rankom (stengiasi užkimšti skylę) Mlt. Jie, mačiau, pakulom antruosius langus kam̃šė Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiminas — kìminas sm. ppr. pl. (3b) DŽ bot. 1. samana (Bryophyta): Sienos sulinkusios ir susmegusios po stogo kiminų sunkumos Žem. Nugrėbk stogo kiminą, kad nekerpėtų, nepūdytų stogo Šts. 2. P, LBŽ baltosios durpinės samanos (Sphagnum): Vasarą, atsigulus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”